عمومی

فرا رسیدن و شروع ترم جدید تحصیلی را به دانش آموزان عزیز تبریک می گوییم

تبریک شروع نیمسال دوم سال تحصیلی

فرا رسیدن و شروع ترم جدید تحصیلی را به دانش آموزان عزیز تبریک می گوییم